Arrays of Strings. Utilizarea tablourilor care contin date de tip siruri de caractere.

public class App {
public static void main(String[] args) {

  // Declaram tabloul si facem referinta la tipul de date ce il va contine
  String[] words = new String[3];

  // Atribuim elementele tabloului   
  words[0] = "Buna";
  words[1] = "iti";
  words[2] = "spun";

  // Accesam un element al tabloului si il afisam
  System.out.println(words[2]);

  // Declararea si initializarea tabloului cu tipul de date sir de caractere
  String[] fruits = {"mere", "pere", "banane", "kiwi"};


  for(String fruit: fruits) {
    System.out.println(fruit);
  }

  // Valoarea implicita pt un integer
  int value = 0;

  // Valoarea implicita pt o referinta este "null"
  String text = null;

  System.out.println(text);

  // Declaram un tablou de siruri
  String[] texts = new String[2];

  // Referintele la siruri in tablou 
  // sunt initializate cu tipul "null"
  System.out.println(texts[0]);

  // Setam o valoare de tip sir babloului
  texts[0] = "unu";
 }
}
Output is:
spun
mere
pere
banane
kiwi
null
null