Cum folosim bucla/metoda For Loops in Java ?

public class Application {
public static void main(String[] args) {
   for(int i=0; i < 5; i++) {
      System.out.printf("Valoarea lui i este: %d\n", i);
    }

 }
}
Output is:
Valoarea lui i este: 1
Valoarea lui i este: 2
Valoarea lui i este: 3
Valoarea lui i este: 4